5 vragen aan Age Scheper over het ENYSSP

Het ISPP heeft een samenwerking met het ENYSSP om de sport- en prestatiepsychologie nóg beter op de kaart te zetten. Het ISPP doet dat voor Nederland en ENYSSP voor Europa. Hieronder lees je meer over wat ENYSSP doet en wat het (eventueel) voor jou kan betekenen. 

1. Waar staat ENYSSP voor?
De afkorting ENYSSP staat voor European Network of Young Specialists in Sport Psychology. In de praktijk staat ENYSSP voor het bevorderen en vergemakkelijken van internationale samenwerkingen in onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van sportpsychologie.

2. Wat is het doel (de missie) van ENYSSP?
ENYSSP is een altruïstische organisatie en streeft doelstellingen na zonder winstoogmerk. De doelstellingen van ENYSSP zijn het geven van ondersteuning aan onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en dienstverlening aan jonge mensen met een officiële kwalificatie of interesse op het gebied van sport- en bewegingspsychologie. Binnen ENYSSP krijgen jonge specialisten de mogelijkheid om een actieve rol te spelen op het gebied van sport- en prestatiepsychologie. 

3. Wat organiseert ENYSSP (allemaal?) 
ENYSSP organiseert een breed scala aan activiteiten. Zo wordt er jaarlijks een congres georganiseerd op een prachtige locatie in Europa. Tijdens dit congres worden verschillende thematieken en onderwerpen in de sport- en prestatiepsychologie uitgelicht. Naast de key-note speakers, workshops, korte presentaties en posterpresentaties is er veel ruimte voor gezelligheid. Zo zijn er meerdere sociale evenementen geboekt tijdens een congres. Dit is ook een uitgelegen mogelijkheid om te netwerken uiteraard. Daarnaast organiseert ENYSSP diverse workshops, webinars, en is er een intervisiegroep. Deze activiteiten worden georganiseerd door de education-, research- en applied departments. Zo is er voor ieder wat wils en worden onze leden meegenomen in de recente ontwikkelingen. Verder wordt er maandelijks een Flash News verstuurd om de leden op de hoogte te houden van vrijwel alle komende congressen, webinars en workshops op het gebied van sport- en prestatiepsychologie, en wordt er een overzicht van internationale vacatures gedeeld. Bovendien worden leden driemaal per jaar voorzien van een uitgebreide Newsletter. Op de website kan je onder andere een education-map vinden met daarin de, bij ons bekende, Europese opleidingen tot sportpsycholoog. Ook vind je hier een lijst met landvertegenwoordigers en, als je lid bent, een boekenlijst met interessante literatuur in verschillende talen.

Je kan je overigens gemakkelijk aanmelden op de website (www.enyssp.com) en een lidmaatschap kost slechts €25,- per kalenderjaar. Naast vele andere voordelen krijg je met een lidmaatschap korting voor de deelname van het jaarlijkse ENYSSP congres.

4. Is de ENYSSP er ook voor VSPN Sportpsychologen?
ENYSSP is voor iedereen die een passie heeft voor sport- en prestatiepsychologie, dus ook voor VSPN sportpsychologen en zeker sportpsychologen in opleiding. De leden van ENYSSP zijn wetenschappers, praktijksportpsychologen en docenten vanuit geheel Europa en zelfs daarbuiten. ENYSSP heeft een jonge achterban, met veel beginnende sportpsychologen. Dat zorgt voor een intense dynamiek waarbij de thematiek en problematiek die we als jonge sportpsychologen ervaren vaak zeer herkenbaar is. Dat biedt ons de gelegenheid om juist die problematiek bespreekbaar te maken en ons verder te ontwikkelen als professionals. Daarnaast biedt ENYSSP een uitgelezen kans voor jonge professionals om ervaring op te doen in het presenteren van onderzoek. ENYSSP is daarnaast ook een heel gezellige en gemoedelijke organisatie. Zo hangt er bijvoorbeeld een ontspannen sfeer tijdens evenementen en is er altijd voldoende tijd ingepland voor sociale interactie.

5. Wat is de relatie tussen ENYSSP en de sport- en prestatiepsychologie? 
ENYSSP brengt de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk bij elkaar. Door inzichten vanuit verschillende vakgebieden zorgen we ervoor dat we onze leden up-to-date houden. Als onbaatzuchtige organisatie is het ons doel om de wereld van sport- en prestatiepsychologie vooruit te helpen, taboes te doorbreken en sportpsychologen een vaste plek te geven in de wereld van sportvaardigheid en sportprestatie. ENYSSP organiseert congressen, workshops, en webinars. Daarnaast is er een maandelijkse nieuwsbrief, worden vacatures gedeeld en zijn er sinds vorig jaar online intervisie mogelijkheden. Ook zijn er leden bezig met het oprichten van een eigen wetenschappelijk journal. 

 

Age Scheper is VSPN® SPORTPSYCHOLOOG, docent en onderzoeker bij de HAN (university of applied sciences). Hij is lid van de ENYSSP en CR (country representative) van Nederland samen met Lars van der Heijden. Waarbij hij het nationale en internationale aanspreekpunt voor jonge sportpsychologen. In zijn dagelijkse werkt hij op de HAN en houdt hij zich bezig met het creëren van het optimale ontwikkelklimaat voor elke kind. Waarbij de driehoek onderzoek, werkveld en onderwijs een centrale rol speelt. Daarnaast is hij fanatiek beachvolleyballer. 

Inhoudelijke blogs en info over onze leergang ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.