Over ons

Binnen het Instituut voor Sport- en Prestatiepsychologie en de postacademische opleiding werken een opleidingscoördinator, projectmanager en kerndocent samen om de organisatie en inhoud te optimaliseren.

Renate Hensen: Opleidingscoördinator en studieadviseur
Marjan van den Akker: Projectmanager
Nico W. Van Yperen: Kerndocent

Missie

Balans en plezier vinden en houden is voor ieder een uitdaging. Hierdoor stijgt de vraag naar mentale training en daarmee naar sport- en prestatiepsychologen. Onze missie is om professionele, hooggekwalificeerde en praktiserende sport- en prestatiepsychologen op te leiden die inzetbaar zijn in alle (sport)disciplines.

Visie

Het mentale aspect in de huidige maatschappij krijgt een steeds belangrijkere rol. Niet alleen met het oog op prestatieverbetering, ook het klinische aspect is van groot belang. Prestatieklimaat en grensoverschrijdend gedrag zijn regelmatig in het nieuws. Onze visie is dat een sport- en prestatiepsycholoog de vaardigheden en handvatten heeft om mensen te helpen om hun prestatieniveau te verhogen, in balans te blijven en plezier aan hun activiteiten te ontlenen. Maar ook om mensen te begeleiden die te maken hebben gehad met een ongewenst prestatieklimaat, grensoverschrijdend gedrag of andere negatieve ervaringen.

Ontstaan

In 2007 is de Post-graduate Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog (POPS) ontstaan. De opleiding ging iedere twee jaar van start en inmiddels hebben er aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zeven leergangen plaatsgevonden. Vanwege verschillende redenen, waaronder beperkende restricties, heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam afstand gedaan van de POPS.

Kerndocent Nico W. Van Yperen en AOG TSM Business School hebben daarom het initiatief genomen voor een nieuw instituut: Instituut voor Sport en PrestatiePsychologie (ISPP). Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en een accreditatie te kunnen verlenen wordt er nauw samengewerkt met de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Met alle kennis en ontwikkelingen van nu wordt de opleiding tot Sport- en Prestatiepsycholoog geoptimaliseerd. Het doel is om de opleiding met een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden en mee te (laten) ontwikkelen met de vernieuwingen.

Over AOG TSM Business School

AOG is speciaal opgericht om business partner te kunnen zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen en heeft als doel om niet-regulier onderwijs te organiseren en te coördineren en soms te diplomeren.

Op dit moment valt er een vijftal onderdelen onder AOG, namelijk: AOG School of Management, Comenius Leergangen en TSM Business School, Emmius School voor Werk en Zingeving en Instituut voor Sport- en Prestatiepsychologie.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.