Het ISPP-netwerk

Het Instituut voor Sport- en PrestatiePsychologie (ISPP) is opgericht met het doel om kennis en vaardigheden op het gebied van Sport- en PrestatiePsychologie te vergroten. Hiermee kunnen we het niveau van dit vakgebied in Nederland naar een steeds hoger level tillen. Voor het uitvoeren van ons doel en onze missie, worden wij gesteund door partners. Hieronder worden een paar belangrijke partners binnen ons netwerk genoemd.

Vereniging voor SportPsychologie Nederland (VSPN)

De Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) is dé beroepsvereniging voor sport- en prestatiepsychologie van Nederland. Zij hebben als missie om meer (sport)plezier en betere (sport)prestaties na te streven. De VSPN kan gezien worden als verbindende schakel tussen psychologen, sporters, coaches, bonden, de wetenschap en het onderwijs. Zij streven ernaar om de onderlinge samenwerkingen te versterken. Ook de opleiding staat daarom in het teken van verbinden. Op die manier kan waardevolle kennis gedeeld worden en zo de sport- en prestatiepsychologie steviger op de kaart worden gezet.

Waarom SPORTPSYCHOLOOG VSPN®?

Iedereen kan en mag zich tegenwoordig sport- en prestatiepsycholoog of mental coach noemen, terwijl er soms onvoldoende (bij)scholing op professioneel en academisch niveau aan te pas komt. De Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) garandeert kwaliteit van sport- en prestatiepsychologen. Wanneer je de opleiding Sport- en Prestatiepsychologie afrondt, kom je in het accreditatieregister van de VSPN. Dat betekent dat je een professionele, hooggekwalificeerde praktijksportpsycholoog bent met een academische achtergrond.

Een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® handelt altijd volgens de ‘Gedragscode voor geaccrediteerde leden van de VSPN’. Deze gedragscode is opgesteld om aan te geven hoe een geaccrediteerde sportpsycholoog dient te handelen binnen de professionele relatie. Zo is duidelijk wat een cliënt van een geaccrediteerde sportpsycholoog mag verwachten en waar een geaccrediteerde sportpsycholoog zich aan houdt. Wanneer een sport- en prestatiepsycholoog dus dit keurmerk heeft, ben je als sporter én presteerder aan het juiste adres.

Freia

ISPP is een van de merken van Freia Groep. De groep omvat acht bijzondere opleidingsbedrijven. Elk bedrijf is uniek, maar verbonden met de groep door de overtuiging dat elk mens van betekenis wil zijn en blijven. Van hieruit helpen de bedrijven van Freia Groep mensen het beste uit zichzelf te halen en een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Deelnemers aan onze programma’s zijn hoog opgeleid en werken in uiteenlopende organisaties, zowel in de profit- als in de non-profitsector. Juridisch gezien valt ISPP onder AOG TSM Business School b.v.

Rijksuniversiteit Groningen

Het initiatief ISPP komt voort uit de Rijkuniversiteit Groningen (RUG), een van de grootste universiteiten van Nederland. De RUG heeft verschillende faculteiten waar AOG TSM Business School mee samenwerkt, waaronder de faculteit van Gedrags- en MaatschappijWetenschappen (GMW). De kerndocent van de opleiding Sport- en PrestatiePsychologie (SPP) is prof. dr. Nico W. Van Yperen. Hij werd in 2017 de eerste hoogleraar sport- en prestatiepsychologie aan de RUG. In het kader van deze nieuwe leerstoel hield Van Yperen in 2018 een academische rede met als titel “Mentale aspecten van sport en presteren.”

Netwerken

ISPP staat open voor nieuwe netwerken. Neem daarvoor contact op met opleidingscoördinator Renate Hensen.

Docenten

Zonder docenten kunnen er geen opleidingen, masterclasses of cursussen worden gegeven.  Alle docenten van het Instituut voor Sport- en PrestatiePsychologie (ISPP) hebben academische en praktische kennis.

Inhoudelijke blogs en info over onze leergang ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.